Tuesday, August 11, 2009

Renaissance
Aliran ini merupakan zaman pergerakan budaya yang bermula dari sekitar kurun ke-14 hingga kurun ke-17. Seni Renaissance terbahagi kepada 3 perkembangan mengikut kawasan iaitu Renaissance Awal di Italy (The Renaissance in Florence), Renaissance Pertengahan di Italy (The Renaissance in Venice) dan Renaissance di kawasan Utara (Northern Renaissance). Tokoh yangg terkenal dalam aliran ini seperti Leonardo Da Vinci, Michelangelo, dan Giotto Frescoes


Tajuk : The Last Supper
Pengkarya : Leonardo Da Vinci
Tahun : 1498
Saiz : 460 x 880cm
Koleksi : Convent of Santa Maria delle
Grazie (Refectory), Milan


Tajuk : Virgin and Child with Saints and Donor
Pengkarya : Van Eyck
Tahun : 1441
Media : oil on wood
Koleksi : . The Frick Collection, New York, USA.


Tajuk : The Holy Family with the infant St. John the Baptist (the Doni Tondo)
Pengkarya : Michelangelo
Tahun : 1503-1505
Media : Tempera on panel
Saiz : Diameter 120 cm (47 in)
Koleksi : Uffizi, Florence

No comments:

Post a Comment