Wednesday, October 28, 2009

Catan- cat minyak

Karya cat minyak saya

Esperimentasi Teknik



Teknik span

Teknik renjisan



Teknik gosokan berus gigi

Teknik lukisan atas keratan akhbar

Teknik pisau

teknik tiupan

Teknik basah atas kering

Teknik garam

Teknik serbuk sabun
z
Teknik lilin (bentuk titik)

Teknik lilin

Teknik kering atas basah

Teknik kencatan

Teknik gula

Teknik basah atas basah

Karya poster

Karya poster terbaru saya






karya cat air

Karya-karya di bawah adalah karya cat air dan merupakan hasil kerja saya