Tuesday, August 11, 2009

REALISME
Aliran realisme bermula di Eropah barat pada zaman 70-an. Aliran ini mementingkan alam semula jadi dan keaslian dalam bentuk visual yang digambarkan secara nyata yang tidak ada kaitan dengan emosi dan juga perasaan. Hasil karya yang dihasilkan adalah berpandukan kepada apa yang wujud ia mementingkan kebenaran dan ketepatan dalam semua objek yang digunakan melalui imej secara realistik pada pandangan mata.


Tajuk : A Girl With a Watering Can
Pengkarya : Pierre Augeste Renoir
Tahun : 1876
Media : Oil on canvas
Saiz : 100 x 73 cm (39 1/2 x 28 3/4 in)
Koleksi : The National Gallery of Art, Washington, D.C.


Tajuk : On the Terrace
Pengkarya : Pierre Augeste Renoir
Tahun : 1881
Media : Oil on canvas
Saiz : 100.5 x 81 cm
Koleksi : The Art Institute of Chicago, Mr. and Mrs. Lewis
Larned Collection


Tajuk : Wandering Saltimbanques
Pengkarya : Honore Daumier
Tahun : 1847-1850
Media : Oil on wood
Saiz : 32.6 x 24.8 cm (12 7/8 x 9 3/4 in)
Koleksi : The National Gallery of Art, Washington, D.C.

No comments:

Post a Comment