Tuesday, August 11, 2009

NEO-KLASIK

Zaman Neo-Klasik ini telah wujud sekitar tahun 1770 hingga tahun 1830. ’Neo’ bermaksud ’baru, menghidup semula, ,memberi nafas baru, modenasi dan diperbaharui’. ’Klasik’ bermaksud sesuatu yang tiggi nilainya, terpuji, terkenal kerana di dalamnya mempunyai sejarah dan seni’. ’Neo-Klasik’ bermaksud menghidupkan semula kesenian zaman klasik. Selain itu, neo-klasik juga bermaksud ’dihidupkan kembali supaya konsisten, pengetahuan serta pemikiran terbuka kepada masyarakat umum. Aliran ini adalah berkonsepkan kecantikkan yang berwatak baik seperti yang terdapat dalam karya Leonardo, Michelangelo dan Rapheal.
Secara keseluruhannya, kebanyakkan karya yang dihasilkan dipengaruhi dari seni klasik Greek. Potret figura yang dihasilkan sangat menarik dan pengkaryanya amat berhati-hati dalam menghasilkan penetapan dan penetian yang kemas serta realistik.


Tajuk :JacMarat Assassinated
Pengkarya : Jacques-louis David
Tahun :1793
Media :oil on canves
Saiz : 165 x 128.3 cm (65 x 50.5 )
Koleksi : Musees Royaux des Beauux-Arts de BelgiqueTajuk : Pauline Eleanore de Galard de Brassac de Bearn, Princesse
De Broglie
Pengkarya : Jean Auguste Dominique Ingris
Tahun : 1853
Media : Oil on canves
Saiz : 47 ¾ x 35 ¾ in
Koleksi : The Metropolitan Museum of Art, New YorkTajuk : Self Portrait.
Pengkarya : Louise- Elisabeth Vigee-Lebrun
Tahun : 1800
Media : Oil on canves
Saiz : 78.5 x 68cm
Koleksi : The Hermitage, St Petersburg, Russia
Tajuk : The Oath of Horatti
Pengkarya : Jacques-Louis David
Tahun : 1784-1785
Media : oil on canvas
Saiz : 4.27 x 3.35 m
Koleksi : Louvre, Paris

No comments:

Post a Comment